Rachunki powiernicze

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1.

Prowadzenie rachunku powierniczego

wg umowy