Lokaty terminowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1.

Prowadzenie rachunku lokaty

bez opłat

2.

Wpłata gotówki na rachunek lokaty

bez opłat

3.

Wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

60%

4.

Wpłata bilonu w złotych polskich powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

5% min. 10 zł

5.

Wypłata gotówki z rachunku lokaty walutowej

0,25% min. 7 zł

6.

Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku

 

dotyczy przelewu odsetek lub kapitału w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego

7 zł

7.

Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku

7 zł

8.

Wyciąg z rachunku lokaty

bez opłat

9.

Duplikat wyciągu

5 zł