Lokaty terminowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1.

Prowadzenie rachunku lokaty

bez opłat

2.

Wpłata gotówki na rachunek lokaty

bez opłat

3.

Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku

 

dotyczy przelewu odsetek lub kapitału w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego

7 zł

4.

Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku

7 zł

5.

Wyciąg z rachunku lokaty

bez opłat

6.

Duplikat wyciągu

5 zł