Usługi bankowości elektronicznej

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Mini Firma; Moja Firma plus

1.1

Dostęp do usług bankowości elektronicznej:

 

Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

1.1.a

usługi Mini Firma

bez opłat

1.1.b

usługi Moja Firma plus (za każdy rozpoczęty miesiąc)

55 zł

1.2

Korzystanie z usługi Mini Firma

 

Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

1.2.a

pierwszy Użytkownik usługi Mini Firma

bez opłat

1.2.b

kolejny Użytkownik usługi Mini Firma (za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z usługi)

5 zł

1.3

Wysłanie smsKodu na żądanie klienta

 

Wysłanie pierwszych 5-ciu smsKodów w danym miesiącu jest bezpłatne.

Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

0,20 zł

1.4

Pakiet Alerty24 Moje Pieniądze

 

W ramach opłaty za korzystanie z pakietu Alerty24 Moje Pieniądze dostępnych jest 20 alertów w formie komunikatów sms i nieograniczona ilość alertów w formie komunikatów e-mail. Opłata wskazana w ppkt b) jest pobierana za każdy dodatkowy alert, przekraczający ilość alertów dostępnych w ramach opłaty za korzystanie z pakietu.

Opłaty pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

1.5.a

korzystanie z pakietu (za każdy rozpoczęty miesiąc)

10 zł

1.5.b

wysłanie alertu w formie komunikatu sms (za jeden komunikat)

0,30 zł

2

iBiznes24

2.1

Opłata abonamentowa za udostępnienie i korzystanie z usługi (za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy):

 

Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2.1.a

profil usługi rozszerzony

200 zł

2.2

Narzędzia do autoryzacji:

 

Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2.2.a

wydanie tokena (opłata jednorazowa)

70 zł

2.2.b

wysłanie smsKodu na żądanie klienta

0,20 zł

2.3

Wizyta serwisowa usługi iBiznes24 na życzenie klienta

 

Opłaty i prowizje są pobierane przez Santander Bank Polska S.A. do piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którego dotyczą.

300 zł

2.4

Wizyta szkoleniowa:

2.4.a

pierwsza – po aktywowaniu usługi

bez opłat

2.4.b

kolejna

500,00 zł

2.5

Pakiety Alerty24

2.5.a

korzystanie z pakietu (opłata miesięczna – za każdy rozpoczęty miesiąc)

  • Standard

0,25 zł

  • Mini – 30 komunikatów sms i dowolna ilość e-mail

5 zł

  • Midi – 60 komunikatów sms i dowolna ilość e-mail

10 zł

  • Maxi – 150 komunikatów sms i dowolna ilość e-mail

30 zł

  • Large – 250 komunikatów sms i dowolna ilość e-mail

50 zł

Bezpieczeństwo

bez opłat

2.5.b

wysłanie dodatkowego alertu w formie komunikatu sms (za każdy komunikat)

0,25 zł

Za wykonanie dyspozycji, transakcji i realizację wniosków złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są opłaty i prowizje wymienione w pozostałych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji.