Inne instrumenty płatnicze

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z innymi instrumentami płatniczymi pobierane są zgodnie z „Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm – Instrumenty pieniądza elektronicznego i inne elektroniczne instrumenty płatnicze”