Taryfa Biznes Pakiet Optimum - Obrót gotówkowy

Taryfa Biznes Pakiet Optimum - Obrót gotówkowy

 

Konta w walutach obcych

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Wpłata gotówki na konto w Santander Bank Polska S.A.:

1.1

Wpłata otwarta, realizowana przez posiadacza konta w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł

1.2

Wpłata otwarta, realizowana w placówce Santander Bank Polska S.A. w imieniu własnym wpłacającego, nie będącego posiadaczem konta

 

Opłata nie dotyczy wpłat na:

a) konta klientów indywidualnych: oszczędnościowe, lokatę terminową, oraz na Konto Wealth Management i Konto Private Banking,

b) konta wymienione w rozdziale III oraz konta depozytowe papierów wartościowych.

0,5% min. 10 zł

1.3

Wpłata we wpłatomacie sieci Santander Bank Polska S.A. (dotyczy wpłat w PLN)

bez opłat

1.4

Wpłata zamknięta:

 

Prowizje za realizację wpłat zamkniętych wymienionych w podpunktach a, b, c są pobierane w dniu realizacji wpłaty przez Santander Bank Polska S.A.

1.4.a

w kasie placówki sieci Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł

1.4.b

w skarbcu nocnym sieci Santander Bank Polska S.A.

0,4% min. 10 zł

1.4.c

w Centrum Obsługi Gotówki

0,3% min. 10 zł

1.4.d

wpłata pocztowa zamknięta

wg umowy

1.4.e

usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

2

Opłaty i prowizje dodatkowe dotyczące wpłat gotówki:

2.1

Wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

60%

2.2

Wpłata bilonu w złotych polskich powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

5% min. 10 zł

2.3

Skarbiec nocny – wydanie karty magnetycznej/ klucza do skarbca

cena zakupu + 10%

2.4

Wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/ deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, wpłata nieuporządkowana)

50 zł

3

Wypłata gotówki

3.1

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł

3.2

Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty nie podjętej)

0,3% min. 100 zł

3.3

Wypłata zamknięta – usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

Więcej w dziale: Obrót gotówkowy: