Transakcje dokumentowe

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Inkaso dokumentowe importowe

1.1

Wydanie dokumentów handlowych i/lub finansowych w zamian za płatność, za akcept traty lub weksel własny

jednorazowo 0,20% min. 250,00 zł max. 600,00 zł

1.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty

jednorazowo 150 zł

1.3

Przekazanie praw z dokumentów inkasa adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu

jednorazowo 200 zł

1.4

Zmiana warunków inkasa

jednorazowo 100 zł

1.5

Przekazanie bankowi podawcy częściowych kwot inkasowych

jednorazowo 100 zł

1.6

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia)

jednorazowo za każdą czynność 80 zł

2

Inkaso dokumentowe eksportowe

2.1

Przyjęcie zlecenia inkasa eksportowego

jednorazowo 0,20% min. 250,00 zł max. 600,00 zł

2.2

Zwrot dokumentów

jednorazowo 150 zł

2.3

Oddanie weksla do protestu na rachunek podawcy inkasa

jednorazowo 300,00 zł + opłaty notarialne+ koszt tłumaczenia

2.4

Anulowanie zlecenia inkasowego/zmiana zlecenia inkasowego

jednorazowo 100 zł

2.5

Przesłanie dokumentów pocztą kurierską

jednorazowo 250 zł

2.6

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia)

jednorazowo za każdą czynność 80 zł

3

Akredytywa dokumentowa importowa

3.1

Preawiz otwarcia akredytywy

jednorazowo 100 zł

3.2

Otwarcie akredytywy

 

Płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy

3.2.1.

Akredytywa zabezpieczona środkami Klienta (z góry)

od kwoty 0,15% min. 300,00 zł

3.2.2

Akredytywa zabezpieczona w inny uzgodniony z Bankiem sposób

od kwoty 0,20% min. 300,00 zł

3.3

Zmiana warunków akredytywy

 

W przypadku równoczesnych zmian kilku warunków akredytywy opłaty nie kumulują się, pobiera się jedną, od zmiany o najwyższej opłacie

3.3.1

Przedłużenie terminu ważności akredytywy

 

Płatne z góry za każdy dodatkowy, rozpoczęty kwartał ważności akredytywy

od kwoty jak za otwarcie akredytywy

3.3.2

Podwyższenie kwoty akredytywy

 

Płatne z góry za każdy rozpoczęty kwartał ważności akredytywy, licząc od daty podwyższenia

od kwoty podwyższenia jak za otwarcie akredytywy

3.3.3

Inne zmiany warunków akredytywy

jednorazowo 200 zł

3.4

Podjęcie i sprawdzenie dokumentów

od kwoty 0,20% min. 300,00 zł

3.5

Przekazanie praw z dokumentów adresowanych na Bank, drogą cesji lub indosu

jednorazowo 200 zł

3.6

Odroczenie płatności

 

Pobierane z góry za każdy rozpoczęty miesiąc, licząc od daty wydania dokumentów płatnikowi, płatne w dniu wydania dokumentów

od kwoty 0,10% min. 250,00 zł

3.7

Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy

jednorazowo 100 zł

3.8

Sporządzenie wzoru akredytywy

jednorazowo 100 zł

3.9

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia)

jednorazowo za każdą czynność 80 zł

4

Akredytywa dokumentowa eksportowa

4.1

Awizacja akredytywy eksportowej

jednorazowo od kwoty 0,10% min. 250,00 zł

4.2

Potwierdzenie akredytywy

zgodnie z indywidualnymi warunkami

4.3

Badanie i wysyłka dokumentów w ramach akredytywy

od kwoty 0,20% min. 300,00 zł

4.4

Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy niepotwierdzonej

jednorazowo od kwoty 0,10% min. 250,00 zł

4.5

Odroczenie terminu płatności w ramach akredytywy potwierdzonej

zgodnie z indywidualnymi warunkami

4.6

Podwyższenie kwoty akredytywy/przedłużenie terminu ważności – dotyczy akredytywy potwierdzonej

zgodnie z indywidualnymi warunkami

4.7

Przeniesienie akredytywy na wtórnego beneficjenta.

 

Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej

od kwoty 0,20% min. 300,00 zł

4.8

Awizacja zmiany warunków (innych niż wymienione w pkt. 4.6) akredytywy potwierdzonej lub niepotwierdzonej

jednorazowo 200 zł

4.9

Anulowanie lub spisanie całkowicie niewykorzystanej akredytywy

jednorazowo 100 zł

4.10

Przesłanie dokumentów pocztą kurierską

250 zł

4.11

Wstępne sprawdzenie dokumentów

jednorazowo za każdy pełny komplet dokumentów 300 zł

4.12

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie dokumentów faksem lub dokumentów zeskanowanych, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowego komunikatu SWIFT, przygotowywanie zestawienia)

jednorazowo za każdą czynność 80 zł