Pakiet Net Biznes - Obrót gotówkowy

 

Konta w złotych polskich i walutach obcych

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Wpłata gotówki na konto w Santander Bank Polska S.A.:

1.1

Wpłata otwarta, realizowana przez posiadacza konta albo w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem konta** w placówce Santander Bank Polska S.A

** Opłata nie dotyczy wpłat na:

a) konta klientów indywidualnych: oszczędnościowe, lokatę terminową oraz na Konto Private Banking,

b) rachunki powiernicze, lokaty terminowe oraz konta depozytowe papierów wartościowych.

0,65% min. 20 zł*

* Pierwsze 5 wpłat realizowanych przez posiadacza konta w miesiącu na konto główne prowadzone w Pakiecie Net Biznes w PLN – 0,00 zł

1.2

Wpłata we wpłatomacie sieci Santander Bank Polska S.A. (dotyczy wpłat w PLN)

bez opłat

1.3

Wpłata zamknięta:

 

Prowizje za realizację wpłat zamkniętych wymienionych w podpunktach a, b, c są pobierane w dniu realizacji wpłaty przez Santander Bank Polska S.A.

1.3.a

w kasie placówki Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł + VAT

1.3.b

w skarbcu nocnym sieci Santander Bank Polska S.A. oraz we wrzutni on-line

0,4% min. 10 zł + VAT

1.3.c

w Centrum Obsługi Gotówki – wpłaty w PLN i w walutach obcych

0,3% min. 10 zł + VAT

1.3.d

wpłata pocztowa zamknięta

wg umowy

1.3.e

usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

2

Opłaty i prowizje dodatkowe dotyczące wpłat gotówki:

2.1

Wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

60%

2.2

Wpłata bilonu w złotych powyżej 50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

5% min. 10 zł

2.3

Skarbiec nocny – wydanie karty magnetycznej/ klucza do skarbca

cena zakupu + 10% + VAT

2.4

Wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/ deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, wpłata nieuporządkowana)

50 zł

3

Wypłata gotówki

3.1

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,65% min. 20 zł *

* Pierwsze 5 wypłat w miesiącu z  konta głównego prowadzonego w Pakiecie Net Biznes w PLN – 0,00 zł

3-Jan
  1. W bankomacie, autoryzowana kodem BLIK
3.2.a

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2.b

w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A

bez opłat

3.3

Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty nie podjętej)

0,3% min. 100 zł

3.4

Wypłata zamknięta – usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

4

Skup/sprzedaż walut wymienialnych

 
  1. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu / wymiany banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.

  2. Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaży dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w Santander Bank Polska S.A. oraz przy wpłatach związanych z zakupem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander.

  3. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaży innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty.

0,3%

Więcej w dziale: Obrót gotówkowy: