MasterCard Business Debit

MasterCard Business Debit

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Opłata za kartę:

1.1

wydaną do konta prowadzonego w innej taryfie cenowej niż wymieniona w ppkt. 2)

7 zł ** / bez opłat

*** Opłata pobierana jest co miesiąc w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash), na co najmniej 400 zł.

1.2

wydaną do konta prowadzonego w Taryfie Non Profit

7 zł ** / bez opłat

** Opłata pobierana jest co miesiąc w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash), na co najmniej 400 zł.

2

Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo)

 

Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych, a w przypadku zawarcia umów o więcej niż jedną kartę płatniczą chargé jest pobierana od sumy przyznanych limitów

3

Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą)

30 zł

4

Wypłata gotówki kartą

4.1

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

4.2

w kraju: w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., w placówkach Santander Bank Polska S.A., w placówkach partnerskich Santander Bank Polska S.A. oraz w terminalach innych instytucji w kraju

1,5% min. 5 zł 2)/ 3,5% min. 5 zł*** 1)

*** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MINI, Konto Firmowe Godne Polecenia oraz Konto Firmowe Godne Polecenia Premium

1)

1) Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A.– OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

2)

2) Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

4.3

w EUR w krajach EOG w bankomatach i terminalach innych instytucji

1,5% min. 5 zł 2)/ 3,5% min. 5 zł*** 1)

*** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MINI, Konto Firmowe Godne Polecenia oraz Konto Firmowe Godne Polecenia Premium

1)

1) Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A.– OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

2)

2) Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

4.4

w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą, poza wymienionymi w ppkt.3)

4% min. 10 zł

4.5

w ramach usługi cash back

bez opłat

5

Prowizja za transakcje typu Quasi Cash

4% min. 10 zł

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej

bez opłat

7

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę konta)

2,8%

8

Generowanie zestawienia transakcji

8.1

1) dla firmy (zbiorcze)

5 zł

8.2

2) dla użytkownika karty

7 zł

9

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

5 zł

10

Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

8,50 zł

11

Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika

10 zł

12

Wznowienie karty wydanej do konta prowadzonego w Taryfie Non Profit

Przypisy

Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A.– OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

Dotyczy rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

Więcej w dziale: Karty płatnicze: