MasterCard Business Debit

MasterCard Business Debit

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Opłata za kartę:

1.1

wydaną do konta w PLN prowadzonego w Taryfie: Konto Firmowe Godne Polecenia, Konto Firmowe Godne Polecenia Premium, Biznes Pakiet MINI

bez opłat /

7 zł

 Przypis

Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska S.A. w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash)) dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 400 zł.

1.2

wydaną do konta prowadzonego w innej taryfie cenowej niż wymieniona w ppkt. 1)

bez opłat / 6 z

 Przypis

Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska S.A. w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

1.3

wydaną do konta w PLN prowadzonego w Taryfie Non Profit

bez opłat / 6 zł

 Przypis

Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez Santander Bank Polska S.A. w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash) dokonanych przy użyciu karty, na co najmniej 500 zł.

2

Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo)

 Przypis

Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych, a w przypadku zawarcia umów o więcej niż jedną kartę płatniczą chargé jest pobierana od sumy przyznanych limitów

3

Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą)

30 zł

4

Wypłata gotówki kartą

4.1

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

4.2

w kraju: w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., w placówkach Santander Bank Polska S.A., w placówkach partnerskich Santander Bank Polska S.A. oraz w terminalach innych instytucji w kraju

1,5% min. 5 zł / 3,5% min. 5 zł***

 Przypis

*** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MINI, Konto Firmowe Godne Polecenia oraz Konto Firmowe Godne Polecenia Premium

4.3

w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą

4% min. 10 zł

4.4

w ramach usługi cash back

bez opłat

5

Prowizja za transakcje typu Quasi Cash

4% min. 10 zł

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej

bez opłat

7

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę konta)

2,80%

8

Generowanie zestawienia transakcji

8.1

1) dla firmy (zbiorcze)

5 zł

8.2

2) dla użytkownika karty

7 zł

9

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

5 zł

10

Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

8,50 zł

11

Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika

10 zł

12

Opłata za wizytę w saloniku lotniskowym LoungeKey (stawka za pojedynczą wizytę jednej osoby)

13

Wznowienie karty wydanej do konta w PLN prowadzonego w Taryfie Non Profit

Więcej w dziale: Karty płatnicze: