Visa Business w EUR

Visa Business w EUR

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Opłata za kartę:

1.1

wydaną do konta prowadzonego w innej taryfie cenowej niż wymieniona w ppkt. 2)

25 EUR*

* Opłata roczna.

1.2

wydaną do konta prowadzonego w taryfie cenowej Konto Non Profit

2

Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo)

 

Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych, a w przypadku zawarcia umów o więcej niż jedną kartę płatniczą chargé jest pobierana od sumy przyznanych limitów

3

Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą)

15 EUR

4

Wypłata gotówki kartą

4.1

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

3% min. 1,50 EUR

4.2

w kraju: w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., w placówkach Santander Bank Polska S.A., w placówkach partnerskich Santander Bank Polska S.A. oraz w terminalach innych instytucji w kraju

3,5% min. 1,50 EUR

4.3

w EUR w krajach EOG w bankomatach i terminalach innych instytucji

3,5% min. 1,50 EUR

4.4

w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą, poza wymienionymi w ppkt.3)

4% min. 3 EUR

4.5

w ramach usługi cash back

5

Prowizja za transakcje typu Quasi Cash

4% min. 3 EUR

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej

bez opłat

7

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę konta)

bez opłat

8

Generowanie zestawienia transakcji

8.1

1) dla firmy (zbiorcze)

bez opłat

8.2

2) dla użytkownika karty

1,35 EUR

9

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

1 EUR

10

Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

2 EUR

11

Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika

2,50 EUR

12

Wznowienie karty wydanej do konta prowadzonego w Taryfie Non Profit

Więcej w dziale: Karty płatnicze: