Visa Business Debit (do 2.04.2024 r. Visa Business Electron)

Visa Business Debit (do 2.04.2024 r. Visa Business Electron)

 

Opłaty (z wyjątkiem prowizji za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku) nie są pobierane dla jednej karty wydanej do Konta Firmowego Online spośród kart: Visa Business Debit albo Mastercard Business Debit – pod warunkiem, że posiadacz przez cały okres obowiązywania umowy o kartę:

  • utrzyma zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych telefonicznie oraz
  • utrzyma zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych drogą elektroniczną oraz
  • nie wyrazi sprzeciwu na przetwarzanie danych marketingowych w Banku.

W przypadku niespełnienia ww. warunków, opłaty będą pobierane zgodnie z niniejszą tabelą - od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nie spełniono warunków.

O tym, która karta będzie zwolniona z opłat, decyduje pierwszeństwo wydania karty.

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Opłata za kartę:

1.1

wydaną do konta prowadzonego w innej taryfie cenowej niż wymieniona w ppkt. 2)

7 zł ** / bez opłat

** Opłata pobierana jest co miesiąc w przypadku niewykonania w miesiącu kalendarzowym, którego opłata dotyczy transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash), na co najmniej 400 zł.

1.2

wydaną do konta prowadzonego w taryfie cenowej Konto Non Profit

bez opłat

2

Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo)

 

Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych, a w przypadku zawarcia umów o więcej niż jedną kartę płatniczą chargé jest pobierana od sumy przyznanych limitów

3

Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą)

30 zł

4

Wypłata gotówki kartą

4.1

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

4.2

w kraju: w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A., w placówkach Santander Bank Polska S.A., w placówkach partnerskich Santander Bank Polska S.A. oraz w terminalach innych instytucji w kraju

bez opłat* /

1,5% min. 5 zł** /

3,5% min. 5 zł

* Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MAXI oraz kart wydanych od 2.05.2014 r. w Taryfie dla Agrobiznesu .

** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet OPTI oraz w Taryfie Biznes Pakiet z Terminalem.

4.3

w EUR w krajach EOG w bankomatach i terminalach innych instytucji

bez opłat* /

1,5% min. 5 zł** /

3,5% min. 5 zł

* Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet MAXI oraz kart wydanych od 2.05.2014 r. w Taryfie dla Agrobiznesu .

** Dotyczy kart wydanych do rachunków prowadzonych w Taryfie Biznes Pakiet OPTI oraz w Taryfie Biznes Pakiet z Terminalem.

4.4

w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą, poza wymienionymi w ppkt.3)

4% min. 10 zł

4.5

w ramach usługi cash back

bez opłat

5

Prowizja za transakcje typu Quasi Cash

4% min. 10 zł

6

Dokonanie transakcji bezgotówkowej

bez opłat

7

Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku (naliczana od wartości transakcji po przewalutowaniu na walutę konta)

2,8%

8

Generowanie zestawienia transakcji

8.1

1) dla firmy (zbiorcze)

5 zł

8.2

2) dla użytkownika karty

7 zł

9

Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach

5 zł

10

Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

8,50 zł

11

Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek użytkownika

10 zł

12

Wznowienie karty wydanej do konta prowadzonego w Taryfie Non Profit

15 zł

Więcej w dziale: Karty płatnicze: